Friday, 2 November 2012

kata-kata darinya

jika pmancing belum pasti apakah ikan yang ditangkapnya itu halal dimakan, wajiblah dia melepaskan ikan tersebut, apabila seseorang itu telah sedar bahawa teman yang dipikatnya belum halal untuknya maka agama dan maruah masih mengahalangi fitnaj insan yang tahu Allah adalah kekasih sejati, yang tahu kekasih2-Nya yang dapt menghulur tangan kepada kekasih2-Nyatidak akan gusar dalam hidupnya..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment